بانک اطلاعاتی صنعت چاپ و تبلیغات
انجمن-شرکت-های-تبلیغاتی-ایران---1

انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی در تبلیغ یار

تبلیغ یار به عنوان عضوی فعال در انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی از نزدیک فعالیت های این انجمن را رصد می کند و از آخرین اطلاعات و دستورالعمل های وضع شده مطلع می شود، تجربیات سازنده خود را در اختیار انجمن صنفی می گذارد و بعضا تجربیات بروز و جدیدی را هم کسب می کند. […]